Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach


Aktualności

Bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Kwalifikacje na „Plus” - wsparcie z Unii Europejskiej” w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile wraz z Fundacją Promocji Gmin Polskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Kwalifikacje na „Plus" – wsparcie z Unii Europejskiej". Termin: 17.10.2018 r. w godzinach od 09:00-12.30 Miejsce spotkania: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ...

Projekt „STOP bierności zawodowej”

Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa 96 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci niedyskryminacji. W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na płeć, niepełnosprawność, itp....

Bezpłatne szkolenie nt.: „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym”

Szkolenie finansowane jest ze środków europejskich, we współpracy z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi. Firma IGD Consulting Sp. z o.o. jest instytucją posiadającą akceptację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń zawodowych dla osób zajmujących się opieką nad dziećmi w wieku do lat 3....

Nabór do służby granicznej w nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim z dniem 13.10.2016 r. wznowił możliwość zapisów na składanie podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej. Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (IV)" w ramach Programu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (IV)" w ramach Programu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę