Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznych (EFS+) Działanie 6.1: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy Projekt niekonkurencyjny Powiatowy Urząd Pracy w Oborniki informuje, że...

  Z dniem 31.12.2022 roku zakończono realizację projektu. Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że realizuje projekt pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (V)" Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020   Oś Priorytetowa 6: ...

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że realizuje projekt pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (IV)" Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020   Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.1: Aktywizacja zawodowa osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   Oś Priorytetowa: Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę