Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach


Zawartość stron

Załączniki
Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik nr 3).docx (docx, 67 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.docx (docx, 66 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.docx (docx, 72 KB)
Pełnomocnictwo.docx (docx, 14 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik nr 11).docx (docx, 62 KB)
Informacja o zakończeniu pracy przez cudzoziemca.docx (docx, 12 KB)
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (załącznik nr 17).docx (docx, 55 KB)
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego.docx (docx, 53 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okolicznosci o których mowa w art. 88j ustawy-2.docx (docx, 56 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okolicznosci o których mowa w art. 88z ustawy.docx (docx, 56 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy.docx (docx, 45 KB)
Dane do przelewu.odt (odt, 4 KB)
Informacja o podjeciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.docx (docx, 12 KB)
Wniosek o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi.docx (docx, 17 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę